Elektronika - baza wiedzy

Uniwersalny wzmacniacz 100W


Wzmacniacz skonstruowany według niżej opisanego układu może być wykorzystany jako wzmacniacz estradowy, gitarowy oraz wzmacniacz do instalacji nagłaśniających. Względna prostota układu wzmacniacza wynika głównie z zastosowania tranzystorów mocy o układzie Darlingtona.
Układ wzmacniacza jest konwencjonalny. Stopniem wejściowym jest wzmacniacz różnicowy z tranzystorami T1 i T2. Przebieg zmienny uzyskany w obwodzie kolektorowym tranzystora T1 steruje drugi stopień - wzmocnienia napięciowego - z tranzystorem T4. Zmienny przebieg o dużej wartości amplitudy, otrzymywany w obwodzie kolektorowym tego tranzystora steruje końcowym stopniem mocy, w którym zastosowano dwa komplementarne tranzystory o układzie Darlingtona, T7 i T8. Do wyjścia wzmacniacza jest przyłączony głośnik lub zespół głośnikowy o impedancji 4-8 omów. W stopniu z tranzystorem T4 jest zastosowane sprzężenie typu bootstrap (C5, R10), co zwiększa wzmocnienie tego stopnia i umożliwia uzyskanie przebiegów o wystarczająco dużej amplitudzie, koniecznych do pełnego wysterowania tranzystorów stopnia mocy, w celu wytworzenia w obciążeniu mocy do 100-120 VA.
Tranzystor T3 wraz z rezystorem nastawnym P1 i rezystorami R7 i R8 służy do ustalania wartości i stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Stabilizacji warunków pracy tranzystorów mocy sprzyja również zastosowanie, w obwodach emiterowych tych tranzystorów, rezystorów o rezystancji 1 oma. Powinny to być rezystory mocy co najmniej 8 W każdy. Ponieważ muszą to być rezystory bezindukcyjne, w razie braku odpowiednich rezystorów dużej mocy, można zastosować kilka rezystorów mniejszej mocy połączonych równolegle. Tranzystory T5, T6 wraz z diodami D2, D3 i układem rezystorów (R14, R16 i R15, R17) tworzą układ zabezpieczający przed przesterowaniem końcowych tranzystorów mocy. Przez te tranzystory może przepływać prąd o wartości nie większej niż 10A. W momencie, gdy wartość amplitudy natężenia prądu jest bliska 10 A, otwiera się tranzystor T5 (lub T6), co powoduje gwałtowne zmniejszenie się wartości napięcia sterującego na bazie tranzystora T7 (lub T8). Rezystory R14, R16 i R15,R17 powinny być dobrane pod względem wartości. Rezystory R14 i R15 powinny mieć rezystancję nie mniejszą niż 15 omów, a rezystory R16 i R17 - nie większą niż 220 omów.
Kondensatory C7 i C8 przeciwdziałają wzbudzaniu się wzmacniacza w zakresie częstotliwości ponadakustycznych. Powinny one być zmontowane bezpośrednio przy tranzystorach mocy. Kondensator C6 ogranicza pasmo sygnałów wzmacnianych przez stopień z tranzystorem T4.

Schemat zasilacza jest przedstawiony na rys. 2. Jak wynika ze schematu, jest to konwencjonalny zasilacz nie stabilizowany, z kondensatorami wygładzającymi o dość dużej pojemności. Dwie diody LED sygnalizują obecność napięć wyjściowych zasilacza. Są one przyłączone za bezpiecznikami topikowymi, a więc sygnalizują jednocześnie stopienie się któregoś z bezpieczników.Dane techniczne wzmacniacza:

Moc wyjściowa przy 4 omach 100 W
Moc wyjściowa przy 8 omach 70 W
Współczynnik zawartości harmonicznych <0,1%
Pasmo przenoszenia 10 - 20000 Hz
Znamionowe napięcie wejściowe 0,775 V
Impedancja wejściowa 100 kiloomów