Elektronika - baza wiedzy

Selektywny korektor charaterystyki częstotliwości


Konwencjonalny regulator brzmienia mający wpływ na przebieg charakterystyki częstotliwości przedwzmacniacza nie działa selektywnie, tzn. nie jest możliwe za pomocą takiego regulatora wzmocnienie bądź osłabienie wybranego zakresu częstotliwości obejmującego np. dwie oktawy. Korektor przedstawiony poniżej jest przeznaczony właśnie do takiego selektywnego regulowania wzmocnienia w wybranym dosyć wąskim zakresie częstotliwości.

Podstawowymi elementami korektora są dwa wzmacniacze operacyjne (o małych szumach) i trzy potencjometry, z których dwa są sprzężone. Pierwszy układ scalony (US1) pełni funkcję stopnia wejściowego i przemiennika impedancji. Drugi układ scalony (US2) pracuje w układzie korektora. Gdy slizgacz potencjometru P1 jest w lewym położeniu, to układ ma cechy filtru pasmowo-przepustowego, którego pasmo zależy od wartości elementów R1, R2, P2, C1, C2. Gdy ślizgaczpotencjometru P1 jest przesunięty w prawe położenie to układ ma cechy filtru pasmowo-zaporowego, wprowadzając tłumienie zależne od elementów wymienionych powyżej. Zakres regulacji wynosi +/-15 dB. Zmiana położenia potencjometru P2 (dwa potencjometry sprzężone) umożliwia przesuwanie zakresu regulowanego, a mianowicie:
- w przedziale 50 ÷ 500 Hz, przy pojemnościach C1=47 nF, C2 = 22 nF;
- w przedziale 500 ÷ 6000 Hz, przy pojemnościach C1 = 4,7 nF, C2 = 2,2 nF;
- w przedziale 2,5 ÷ 20 kHz, przy pojemnościach C1 = 1 nF, C2 = 470 nF.

Potencjometry sprzężone (P2) są przyłączone do układu początkami ścieżek rezystancyjnych i równolegle połączone ślizgaczami. Układ może być wbudowany do przedwzmacniacza lub włączony między przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. W razie potrzeby można zastosować dwa lub trzy takie układy połączone szeregowo, co umożliwia regulowanie wzmocnienia w kilku wybranych zakresach częstotliwości.