Elektronika - baza wiedzy

Prosta przetwornica do zasilania wzmacniacza


Dysponując stabilnym napięciem 5V z zasilacza do układów TTL można w nieskomplikowany sposób uzyskać napięcia +/-15V do zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Przetwornica jest zbudowana z dwoma tranzystorami komplementarnymi (np. BC328 i BC308). Gdy tranzystor T1 jest nasycony, uzwojenie pierwotne transformatora Tr jest dołączone do napięcia zasilającego 5V i płynie w nim narastający prąd, który powoduje wystapienie na uzwojeniu impulsu napięciowego. Impuls ten jest transformowany do uzwojenia III, skąd steruje tranzystor T2, a za jego pomocą bazę tranzystora T1, działając w kierunku wyłączenia tego tranzystora. Wyłączenie obu tranzystorów powoduje powstanie impulsów napięciowych, które ładują kondenstory C3 i C4 przez diody D2 i D3. Przy prądzie obciążenia wynoszącym 20 mA, długość tych impulsów wynosi ok. 40 us; po ich zaniknięciu tranzystory włączają się ponownie. Napięcie odniesienia do bazy tranzystora T2 jest uzyskiwane z napięcia wyjściowego -15V. Napięcia wyjściowe obu zasilaczy (ujemnego i dodatniego) przy zasilaniu wzmacniacza operacyjnego różnią się od siebie nie więcej niż o 1%. Zmieniając napięcie diody Zenera D1 w zakresie 10-15V można odpowiednio zmieniać napięcia wyjściowe. Przy mocy wyjściowej 600 mW sprawność przetwornicy wynosi 75%. W oryginalnym układzie zastosowano transformator na ferrytowym rdzeniu pierścieniowym , na którym nawinięto dwa jednakowe uzwojenia I i II po 120 zwojów i raz III - 2 zwoje. Częstotliwość pracy wynosiła 7kHz (był to więc prawdopodobnie rdzeń klasy F-1001 lub F-2001).