Elektronika - baza wiedzy

Miernik mocy kolumny


Prezentowany układ jest efektownym uzupełnieniem domowego systemu audio. Linijka składająca się z siedmiu diod LED pokazuje moc dostarczaną aktualnie do kolumny. Zaletą urządzenia jest fakt, że układ nie wymaga oddzielnego zasilacza - źródłem zasilania jest sygnał audio, a miernik mocy jest dołączany ór prdostarczanego do kolumny. Bardzo ważną częścią układu są obwody zasilania z elementami zasilające. Stwprost do wyjścia wzmacniacza, równolegle do kolumny. Ze względu na maty pobądu, urządzenie praktycznie nie obciąża wzmacniacza. Urządzenie jest w istocie woltomierzem i pokazuje chwilowe napięcie sygnału osunkowo mała pojemność tych D1...D4 i C1, C2, Połączone w szereg kondensatory C1, C2 filtrują napięcie kondensatortylko zasila wskaźnik - jego wartość decyduje o liczbie zaświeconych diod.Gdy wykonane jest połączenie J1, ów powoduje, że napięcie zasilające układ szybko zmienia się w takt sygnału. Napięcie to nie pracują wszystkie cztery diody i obwód jest typowym prostownikiem mostkowym. Gdy natomiast wykonane jest połączenie J2, obwód jest prostownikiem podwajającym napięcie. Ujemne połówki przechodzą przez diodę D3 i ładują kondensator C2, natomiast dodatnie óośmionpołówki przez diodę D4 ładują C1. Zastosowanie powielacza pozwala uzyskać prawidłową pracę wskaźnika także przy wspłpracy ze wzmacniaczami o niezbyt dużej mocy.Jak widać na schemacie ideowym, sercem urządzenia jest sterujący pięcioma diodami (LD2...LD6). Diody te połączone są óżkowy układ scalony. Jest to kostka U247B - liniowy wskaźnik szeregowo, co pozwala zmniejszyć pobór prądu. Dwie dodatkowe diody (LD1, LD7) sterowane są za pomocą obwodów zawierających tranzystory Tranzystory T1, T3 tworzą układ źródła prądowego, które jest czynne już przy stosunkowo małym napięciu zasilania. Przy większych napięciach (co najmniej kilka woltów) czynny jest układ IC1 - świeci jedna lub więcej diod LC2...LD6. Dioda D7, sterowana ze świeci dopiero przy napięciach rzędu 24V i źródła prądowego z tranzystorem T2 dzięki obecności diod Zenera D3. D4 napięć pracy wskaźnika IC1, Ponieważ kolejne diody zaświecają się, gdy napięcie na ówiększych. Dioda ZD1 ogranicza napięcie zasilania IC1. natomiast dzielnik R3, ZD2 i R4 wyznacza zakres wne 0.1V; 0,3V; 0,5V; 0,7V oraz 0,9V, dla uzyskania wnóżce 7 przekracza napięcia progowe rłaściwej pracy całego 7-diodowego wyświetlacza konieczna jest oprrodpowiadającej jego wzmacniaczowi i wykona zworę J1 albo J2 (warto sprawdzić, ktdodatkowa dioda Zenera ZD2. Co istotne, w skład zestawu K2606 ócz płytki drukowanej i kompletu elementów elektronicznych wchodzą cztery skale (dla wzmacniaczy o óżnej mocy 40...200W) oraz aluminiowa blacha mocująca. Użytkownik wybierze skalę o mocy óra pozycja daje lepszy efekt). Skala, płyta mocująca oraz płytka drukowana dają się połączyć dwiema śrubami wbudowania w kolumnę należy zapewnić szczelność, ponieważ wszelkie dodatkowe otwory silnie zmienią w zwartą całość. Taki blok można umieścić w dowolnej obudowie, a nawet wbudować w kolumnę. Uwaga! W przypadku właściwości akustyczne kolumny.