Elektronika - baza wiedzy

Generator szumu


Przedstawiony układ można wykorzystać podczas regulacji systemów nagłaśniających, układ może być wykorzystany do pomiarów parametrów akustycznych. Po wlutowaniu wszystkich elementów na płytkę, należy za pomocą kondensatora C4 wyregulować układ poprzez zwiększenie jego pojemności. Na leży tak dobrać pojemność aby po podłączeniu do wzmacniacza uzyskać barwę dźwięku zbliżoną do szumu. Ponieważ układ jest bardzo czuły podczas zbliżania do niego ręki może wystąpić przydźwięk, w takim przypadku należy układ zaekranować.

Wykaz elementów:

R1, R3, R4: 47 k ohm (33...100k)
R2, R5, R6: 4,7 k ohm (3,3...10 k)
R7: 100k...1 M ohm

C1: 10uF/16V
C2, C3: 470 nF
C4: 1 nF foliowy
C5: 47...100uF/16V

D1: dioda Zenera 4,7...6,2V

T1, T2: dowolne tranzystory NPN