Elektronika - baza wiedzy

Mikser audio


Wykaz elementów:

Rezystory
R1, R9: 1kW
R2, R3, R14, R15: 33kW
R4: 100kW
R5: 2,7kW
R6, R7, R10... R13: 22kW
R8: 18kW
R16: 27kW
VR1: 10kW, potencjometr węglowy, obrotowy, logarytmiczny
VR2...VR4: 22kW, potencjometr węglowy, obrotowy, logarytmiczny
VR5: 4,7kW, potencjometr węglowy, obrotowy, logarytmiczny

Kondensatory
C1: 100mF/16V
C2: 22mF/16V
C3, C4, C11: 4,7mF/63V
C5: 47mF/16VC5: 22nF poliestrowy
C6, C8, C9, C10: 1mF/63V
C7, C12: 10mF/25V

Półprzewodniki
IC1: NE5534A
IC2, IC3: LF351N