Elektronika - baza wiedzy

Wzmacniacz mocy 60W


Zasilanie układu: 6V-25V.

Wykaz elementów:

Rezystory:
R1: 680 OM
R2-R4: 22k OM
R5: 2,2 OM - 0,5W
R6,R7:4,7k OM
Kondensatory:
C1: 10ľF/25V
C2,C3: 470nF...10ľF/25V
C4: 330nF
C5: 47ľF/16V
C6,C9: 4700ľF/25V
C7,C10: nie montować
C8,C11: 100nF ceramiczny
Półprzewodniki:
D1: dioda Zenera 5V1 lub 5,6V
D2-D5: diody 3A
U1: TDA2052
Pozostałe:
B1,B2: bezpiecznik 5A 2 szt.
gniazda bezpiecznikowe do druku