Elektronika - baza wiedzy

Dynamiczny ogranicznik szumów


Ogranicznik, który w sposób dynamicznik redukuje szum. Częstotliwość graniczna zależy od wartości rezystora R1. Jeżeli wartość rezystora jest mniejsza, tym częstotliwość graniczna jest większa.

W układzie zastosowano tranzystory:

T1 - SC207

T2 - BFX82

T3 - SC207