Elektronika - baza wiedzy

Procesor Surround


Jest to prosty procesor surround jaki stosuje się w najnowszych zestawach audio.

Wykaz elementów:

Rezystory
R1, R2, R4, R5, R19, R20, R22: 4,7kW
R3: 3,6kW
R6, R7, R8, R9: 33kW
R10: 10W
R11: 820kW
R12, R13, R14, R15, R16, R17: 560W
R18: 330W
R21: 3,3kW
P1...P6: 10kW/A

Kondensatory
C1, C14, C27: 6,8nF
C2, C3: 4,7mF/16V
C4, C5, C19...C25: 47mF/16V
C6: 10mF/16V
C7, C9, C26: 100nF
C8: 680pF
C10...C12: 22nF
C13: 1nF
C15, C16: 150nF
C17: 82nF
C18: 1mF/16V
C28, C29: 1000mF/25V
C30...C34, C36: 100nF
C32, C35: 4,7mF/16V
C37: 2,2mF/16V

Półprzewodniki
D1...D4: 1N4148
D5...D8: LED
US1: 4022
US2, US7: 74HCT74
US4: SSM2135
US5: 7810
US6: 7805
T1: BC547
M1: 1,5A/50V

Różne
GN1...GN3: cinche od druku kątowe
Sw1, Sw2: Digitast
Prz1: TQ2-5V (NAiS)
ARK2, radiatory