Elektronika - baza wiedzy

Dekoder stereo


Przedstawiony układ nie zawiera elementów indukcyjnych co znacznie upraszcza jego uruchomienie. Dioda D1 jest wskaźnikiem sygnału stereo. Jedynym elementem regulacyjnym jest potencjometr P1.