Elektronika - baza wiedzy

Zespół filtrów do aktywnego zespołu głśnikowego


Na schemacie jest przedstawiony zespół filtrów do trójdrożnego, aktywnego zespołu głośnikowego, w którym oprócz elementów RC zastosowano cztery wzmacniacze operacyjne. Zastosowano filtry o nachyleniu zbocza 12dB/okt. i tak dobranych częstotliwościach granicznych, że przesunięcie fazowe sygnału między kanałami w strefie podziału jest niewielkie (ok. 25%). Poza tym w każdym kanale jest możliwe przeprowadzenie regulacji poziomu wyjściowego sygnału, co ułatwia zestrojenie gotowego zespołu głośnikowego. Stopień wejściowy z układem scalonym US1 ma charakter filtru środkowo-przepustowego i osłabia składowe sygnału o częstotliwościach mniejszych niż 25 Hz i większych niż 22 kHz. Zmniejsza to niekorzystny wpływ na wzmacniacze mocy, składowych o częstotliwościach bardzo małych i bardzo dużych, nie mających już praktycznie znaczenia z punktu widzenia jakości odtwarzania audycji. Impedancja wejściowa układu wynosi 75 kiloomów. Kanałowe wzmacniacze operacyjne są zabezpieczone rezystorami (330 omów) przed szkodliwymi skutkami ewentualnych zwarć poszczególnych wyjść. Jeżeli wszystkie wzmacniacze operacyjne będą zasilane napięciem symetrycznym +-15 V, to napięcie przebiegów wyjściowych może wynosić do 8V, co przy znamionowym napięciu wejściowym 1V zapewnia rezerwę na przesterowanie ok. 18 dB. Pobór prądu z zasilacza zależy od typu zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych, wartości napięcia zasilajacego i wysterowania układu sygnałem. Można założyć, że nie przekracza on jednak 50 mA. Wzmocnienie napięciowe całego filtru wynosi około 1 (zależy ono od ustawienia regulatorów wzmocnienia).
Najlepiej jest zastosować układ scalony zawierający cztery wzmacniacze operacyjne w jednej obudowie. Można również zastosować inne typy wzmacniaczy operacyjnych z krajowymi włącznie.