Elektronika - baza wiedzy

ALAN 77D


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
- nr. kanału , SWR/PWR , RX , TX , AM , FM , DW
Kontrolka RX/TX
Potencjometry , połączniki :
- AM/FM , VOL , SQ , CHANEL , DW
Gniazda :
- antena , MIC
Parametry pracy :
- kanałów 80 FM/12 AM (26,565-27,405 MHz)
- modulacja AM/FM
- dewiacja FM 2 kHz
- głębokość modulacji AM 85%-95%
- moc nadajnika 1W AM , FM 4W
- zasilanie 13.2 V
- pobór 1,1 A
- czułość 0.5 uV przy 20 dB SINAD
- tłumienie skrośnej
dla kanału wyższego i niższego 65 dB