Elektronika - baza wiedzy

ALAN 95 PLUS


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny :
- nr. kanału , RX , AM , FM , LOW , EMG , SCAN , BAT , SAVE , P , PWR , LOCK , LOK , wskaźnik S
Potencjometry , połączniki :
- VOL , SQ , PTT , LIGHT , EMG , SCAN , SAVE , DOWN, UP, LOCK , H/L , AM /FM , CHANEL
Gniazda :
- antena z przyłączem TNC , DC change
Antena gumowa
Parametry pracy :
- kanałów 400
- modulacja AM , FM
- moc nadajnika 4W/1W
- zasilanie 13.8 V