Elektronika - baza wiedzy

ALAN 100


Wyświetlacz diodowy:
- nr. kanału
Kontrolka RX/TX
Potencjometry , połączniki :
- AM/FM , CH19 , VOL , SQ , CHANEL , LO/DX , UP/DOWN
Gniazda :
- antena , MIC , s-meter
Parametry pracy :
- kanałów 40
- modulacja AM/FM
- dewiacja FM 2 kHz
- moc nadajnika 4W
- zasilanie 13.8 V
- pobór 0,9 A
- czułość 0.4 ľV AM , 0,3 ľV FM
- tłumienie skrośnej
dla kanału wyższego i niższego 70 dB