Elektronika - baza wiedzy

ALBRECHT AE 4180


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- miernik S beleczkowy siedmiostopniowy, kanał , AM , FM , BUSY
Potencjometry , połączniki:
- POWER , VOL , SQL , CH , AM/FM , CH 9
Gniazda
- mikrofon
- s-meter
- antena
Parametry pracy
- kanałów 12 AM , 80 FM
- modulacja AM,FM
- czułość 0,8 uV przy 20dB SINAD
- szerokość pasma odbiornika 6 dB=3,9kHz
- zasilanie 13,2 V
Tłumienie kanałów sąsiednich
- 70 dB wyższy
- 70 dB niższy
Tłumienie modulacji międzykanałowej
- 71 dB wyższy
- 55 dB niższy