Elektronika - baza wiedzy

ALBRECHT AE 6080


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- miernik S beleczkowy , częstotliwość , kanał , AM , FM , F , DW , LOK ,nutka , dzwonek
Potencjometry , połączniki:
- VOL/RF-G , SQ/MIC , PWR/EMG , CH , 1/M1 , 2/M2/T-ALT , 3/M3 , FC/A/F , 4/MOD , 5/SCAN , 6/A.SQ , 0/DIM/LOC , 7/MONI , 8/FILTR , 9/DW/nutka , P/PROG
Gniazda
- mikrofon
- s-meter
- antena
- SP
- Western (selektywne , modem)
Parametry pracy
- kanałów 12 AM , 80 FM
- modulacja AM,FM
- czułość 0,5 uV przy 20dB SINAD
- szerokość pasma odbiornika 6 dB=5,5kHz
- zasilanie 13,2 V
Tłumienie kanałów sąsiednich
- 69 dB wyższy
- 72 dB niższy
Tłumienie modulacji międzykanałowej
- 61 dB wyższy
- 57 dB niższy
Na wyposażeniu mikrofon z DTMF