Elektronika - baza wiedzy

TEAM SELCOM 8012


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny :
- nr. kanału/częstotliwość , S beleczkowy , AM , FM , DW , SCAN , LO
Potencjometry , połączniki :
- VOLUME , SQ , CALL , SET , 1 , 2 , 3 , 4 , DW , SC , A/F , FRQ , CH9 , CHANEL
Gniazda :
- antenowe , s-meter , ext.sp.
Parametry pracy :
- kanałów 80 FM , 12 AM
- modulacja FM , AM
- dewiacja 1,25 kHz przy 95 dB
- moc nadajnika 4 W FM , 1W AM
- zasilanie 13.2 V
- czułość 0.26 uV przy 20 dB SINAD
- pasmo 6dB = 6,6KHz
- tłumienie kanałów sąsiednich
dla wyższego 64 dB i niższego 65 dB
- tłumienie skrośnej
dla kanału wyższego 40 dB i niższego 48 dB