Elektronika - baza wiedzy

ALAN 42


Wyświetlacz ciekłokrystaliczny :
- nr. kanału , EMG , LOCK , LOW , FM , AM , SCAN , DW , LOW , P.SAVE , wskaźnik S beleczkowy
Potencjometry , połączniki :
- VOL , SQ , PTT , DW , DOWN, UP, H/L , AM /FM , EMG , SCAN , SAVE , LOCK
Gniazda :
- antena z przyłączem TNC , DC change
Antena gumowa
Parametry pracy :
- kanałów 400 w modelu 42D 80 FM , 12 AM (26,565-27,405) wersja eksportowa 26,615 - 39,105 MHz
- modulacja AM , FM
- dewiacja FM 2 kHz
- głębokość modulacji AM 90%
- czułość odbiornika 0,25 uV przy 10 dB S/N
- moc nadajnika 4W/1W
- zasilanie 7,2-13,8 V
- czułość 0,25 uV przy 10dB S/N
- selektywność .60dB
- odporność na skrośne -70dB