Elektronika - baza wiedzy

Jak z rejestru Windows pobrać nazwę własnego komputera?


...
#include <windows.h>
...

char comp_name[64];
 
HKEY klucz; 
LPCTSTR str="SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ActiveComputerName";

if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,str,0,KEY_READ,&klucz)==ERROR_SUCCESS)
{
	  
DWORD dwSize;

		
if(RegQueryValueEx(klucz,"ComputerName",0,NULL,(LPBYTE)comp_name,&dwSize)==ERROR_SUCCESS)
  {
    cout << comp_name << endl;
  }
		
else
  {
    cout << "Nie moge otworzyć klucza" << endl;
  }

RegCloseKey(klucz);

}

W tym przypadku, aby skorzystać z funkcji odpowiedzialnych za operację na rejestrze musimy dołączyć plik windows.h.