Elektronika - baza wiedzy

Jak zliczyć ilość wystąpień danego słowa w pliku?


...
#include <fstream>
#include <string>
...

  string slowo, szukane_slowo;
  int ilosc_wystapien = 0;
  
  ifstream in("#1");
  
  szukane_slowo = "#2";
  
  while (in >> slowo)
  {
     if (slowo == szukane_slowo)
       ilosc_wystapien += 1;
  }
  
  cout << "Slowo - " << szukane_slowo << " - wystapilo " << ilosc_wystapien << " razy" << endl;

  in.close();

Do tego projektu należy dołączyć pliki nagłówkowe fstream, oraz string. Z uwagi na wykorzystanie obiektu cout intuicja nakazuje dołączenie pliku iostream, ale w tym wypadku nie jest to konieczne, gdyż dołączając plik fstream, plik iostream jest dołączany automatycznie, choć w większych aplikacjach zaleca się jawne dołączenie owego pliku.

W miejscu #1 należy podać ścieżkę do pliku, który ma zostać wczytany np. c:\\1.txt. W miejscu #2 należy podać szukane słowo. Należy także pamiętać, aby na samym początku zainicjować zmienną ilosc_wystapien, nadając jej wartość 0.