Elektronika - baza wiedzy

Jak ustalić szerokość wypisywania zmiennej na ekranie?


Wypisując zawartości zmiennych na ekranie za pomocą obiektu cout możemy ustalić szerokość pola, które zostanie użyte. Służy do tego funkcja [functionwidth[/function] obiektu cout, a jej argumentem jest liczba naturalna, która odpowiada ilości znaków. Takie działanie wpływa jedynie na to, jak program przedstawi swoje wyniki.

...
#include <iostream>
...

  cout.width(20);
  cout << "N";
  cout.width(20); 
  cout <<"Liczby naturalne" << endl;
  cout.width(20);
  cout << "C";
  cout.width(20);
  cout << "Liczby całkowite" << endl;

Wynik działania:

 
          N  Liczby naturalne
          C  Liczby całkowite