Elektronika - baza wiedzy

Jak ograniczyć ilość cyfr po przecinku wypisywanej zmiennej ?


[p]Aby ograniczyć ilość cyfr po przecinku wypisywanej zmiennej użyjemy funkcji precision obiektu cout, której argumentem jest liczba naturalna, równa ilości cyfr po przecinku ułamka.

...
#include <iostream>
..

    float a = 0.5511122;
    
    cout.precision(4);
    cout << a << endl;
Wynik działania:
 
0.5511