Elektronika - baza wiedzy

Jak łatwo posortować liczby ?


Nie chcąc samemu implementować algorytmu sortowania, możemy posłużyć się algorytmem sortowania kontenerów, znajdującym się w bibliotece standardowej. W tym celu należy dołączyć plik nagłówkowy vector, oraz stworzyć i wypełnić danymi (np. od użytkownika) nowy kontener. Do sortowania kontenera, służy funkcja sort(), która przyjmuje 2 argumenty: miejsce początku zbioru danych, które mają zostać posortowane i miejsce końca. Chcąc posortować cały kontener, należy użyć funkcji begin(), oraz end(), które zwracają kolejno początek i koniec kontenera.

...
#include <vector>
...
  vector <int> liczby;
  int liczba, ile_liczb;
  ile_liczb = 7;
  
  for (int i = ile_liczb; i--; i==0)
  {
    cin >> liczba;
    liczby.push_back(liczba);
  }
  
  sort( liczby.begin(), liczby.end() );

W tym przypadku dane są wprowadzane z klawiatury, przez użytkownika. Wartość zmiennej ile_liczb, również może zostać ustalona przez użytkownika, a wynik - posortowany kontener, wypisany na ekranie, lub zapisany w pliku.