Elektronika - baza wiedzy

Jak narysować prostokąt złożony ze znaków?


  char znak = '#';
  int wx = 4;
  int wy = 6;
  
  for (int i = 0; i < wy; i++)
  {
    for (int j = 0; j < wx; j++)
    {
      cout << znak;
    }
    
    cout << endl;
  }

Aplikacja ta "rysuje" prostokąt o wymiarach zawartych w zmiennych wx, oraz wy. Zmienna znak, przechowuje natomiast znak, który posłuży za wypełnienie.

Przykładowy wynik, dla ustalonych w kodzie wartości zmiennych:

 
####
####
####
####
####
####