Elektronika - baza wiedzy

Jak zamienić kod ASCII na dany znak?


Do zamiany kodu ASCII na konkretny znak należy użyć funkcji char() i jako parametr przekazać jej zmienną zawierającą kod.

int ascii_code = 4;

cout << endl << "Znak o kodzie ASCII = " << ascii_code << " to ";
cout << char(ascii_code) << endl;

Wynik działania:

 
Znak o kodzie ASCII = 4 to ?