Elektronika - baza wiedzy

Jak obliczyć n-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencyjnie)?


int fib (int x)
{
  if (x < 2)
    return x;
  
  else
    return fib(x-1)+fib(x-2);
}

Funkcja ta przyjmuje jeden argument, jakim jest indeks wyrazu ciągu. Według definicji ciągu Fibonacciego sprawdza, czy indeks jest mniejszy od dwóch, jeżeli nie to rozpoczyna się wywołanie rekurencyjne.