Elektronika - baza wiedzy

Jak potęgować rekurencyjnie?


float potega (int x, int n)
{
   if (n <= 0)
     return 1;
   
   else
     return x * potega(x, n-1);
}

Funkcja przyjmuje jako argument podstawę i wykładnik potęgi. Algorytm dotyczy prostego potęgowania, więc wykładnik powinien być typu integer. Z definicji wiadomo, że n^0 = 1, stąd też pierwszy warunek.