Elektronika - baza wiedzy

Jak obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych?


Do obliczenia wartości funkcji trygonometrycznych, możemy użyć gotowych funkcji - należy dołączyć plik nagłówkowy math.h. Chcąc np. obliczyć wartość sinusa dla 90 stopni, należy najpierw wartość w stopniach zamienić na radiany według wzoru Rad = Stopnie * PI / 180. Następnie funkcji [functionsinus()[/function], jako argument należy przekazać wartość w radianach. Podobnie należy postępować w przypadku innych funkcji trygonometrycznych (lecz nie cyklometrycznych!).

...
#include <math.h>...
    int stopnie = 30;
    const float PI = 3.141592653589793;
    double rad = stopnie * PI / 180;
    
    cout << sin(rad) << endl;