Elektronika - baza wiedzy

Jak połączyć kilka łańcuchów?


W przeciwieństwie do tablic, obiekty typu string możemy łączyć za pomocą operatorów, a nie funkcji (jak to się odbywa w przypadku tablic).

Przykład:

...
#include <string>
...
string n1 = "jeden";
  string n2, n3;
  
  n2 = "dwa";
  n3 = n1 + " " + n2;
  n1 += n2;
  
  cout << n1 << endl << n2 << endl << n3 << endl;

Przy deklaracji zmiennej n1 od razu przypisujemy jej wartość, tak samo jak zmiennej typu char, ale wartość obejmujemy -"", a nie - ''. Drugie przypisanie jest tak samo proste, lecz odbywa się już po samej deklaracji. Nadanie wartości zmiennej n3 już odbywa się za pomocą operatora +. W tym przypadku na wartość zmiennej n3 składają się trzy elementy: zawartość łańcucha n1, " " - czyli znak odstępu, oraz zawartość zmiennej n2. Ostatnie przypisanie z wykorzystaniem operatora += polega na dodaniu czegoś na końcu łańcucha. W tym przypadku zapis n1 += n2, oznacza, że łańcuch n1 będzie składał się z poprzedniej zawartości, oraz dołączonej zawartości n2.

Wynik działania:

 
jedendwa
dwa
jeden dwa