Elektronika - baza wiedzy

Jak zmodyfikować obiekt zewnętrzny?


Chcąc zmodyfikować jakiś obiekt zewnętrzny, np. zmienną funkcji nadrzędnej musimy przekazać do funkcji wskaźnik do danej zmiennej, jako parametr.

Przykład:

int func (int* x)
{
  *x += 1;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int x = 3;
  cout << "x = " << x << endl;
  
  func (&x);
  cout << "x = " << x << endl;
}

Wynik działania:

 
x = 3
x = 4