Elektronika - baza wiedzy

Jak narysować układ współrzędnych?


W celu narysowania układu współrzędnych warto użyć jakiejś biblioteki graficznej, jak winbgim, czy allegro. Poniższy kod rysuje układ składający się z: osi ox i oy, skali, oraz strzałek. Napisany został z użyciem funkcji zawartych w winbgim, ale wystarczy zamienić nazwy funkcji na te, zawarte w innej bibliotece (o ile parametry się nie różnią).

Funkcje: moveto() - funkcja ustawiająca kursor w miejscu o współrzędnych x, y. lineto() - funkcja rysująca linię od miejsca ustawienia kursora do miejsca o współrzędnych x, y. Funkcje setlinestyle(), oraz setcolor() nie mają większego znaczenia, poza estetycznym (kolor linii, oraz styl).

  //  Układ współrzędnych ////
  
  setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 2);
  setcolor (BLACK);
  
  moveto(0, 250);
  lineto(500,250);
  
  moveto(250,0);
  lineto(250,500);
  
  moveto (500, 250);
  lineto (490, 240);
  moveto (500, 250);
  lineto (490, 260);
  moveto(250, 0);
  lineto (240, 10);
  moveto(250, 0);
  lineto(260, 10);
  
  setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 1);
  
  // Skala ox
  for ( int i = 0; i <=20; i++)
  {
   moveto(0 + i * 25, 245);
   lineto(0 + i * 25, 255);
  } 
  
  // Skala oy
  for ( int i = 0; i <=20; i++)
  {
   moveto(245, 0 + i * 25);
   lineto(255, 0 + i * 25);
  }