Elektronika - baza wiedzy

Jak przekonwertować znaki na liczby?


Do konwertowania znaków na liczby służy szereg funkcji jakimi są: atoi() (char > integer), atol()(char > long), oraz atof()(char > float). Funkcje te szczególnie przydają się, gdy przekazany do programu parametr jest liczbą, ale w dalszym ciągu jest traktowany jako znak.

Załóżmy, że przekazany do programu parametr jest liczbą 123. Nie jest możliwe przekazanie tej wartości z argv[i] do normalnej zmiennej poprzez:

int i = argv[1];

...gdyż kompilator pokaże błąd typu: "invalid conversion from `char*' to `int'". Dlatego w tym przypadku należy dokonać konwersji typu.

int i = atoi(argv[1]);