Elektronika - baza wiedzy

Oznaczenia układów scalonych serii TTL


Pierwsza litera oznaczenia określa sposób wykonania według następujących reguł:

U - układ półprzewodnikowy, monolityczny, bipolarny,

H - układ hybrydowy,

M - układ półprzewodnikowy monolityczny unipolarny.

Druga litera oznaczenia określa rodzaj ogólnej funkcji układu scalonego:

C - układy cyfrowe,

L - układy analogowe,

R - inne układy scalone.

Trzecia litera określa przeznaczenie układu scalonego:

A - do zastosowań specjalnych,

Y - do zastosowań profesjonalnych,

T - do zastosowań profesjonalnych o podwyższonej niezawodności,

Q - do zastosowań specjalnych o podwyższonej niezawodności,

X - prototypowe, doświadczalne lub na zamówienia.

brak litery do zastosowań w sprzęcie powszechnego użytku.

Pierwsza cyfra określa zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia podczas pracy w °C:

4 - od -55 do +85

5 - od -35 do +i25

6 - od -40 do +85

7 - od 0 do +70

8 - od -25 do +85

Druga, trzecia, czwarta lub piąta cyfra stanowią liczbę porządkową określającą dany typ układu.

Po drugiej cyfrze w oznaczeniach monolitycznych cyfrowych układów scalonych mogą być wprowadzone litery określające serię układu:

H - seria szybka,

S - seria bardzo szybka,

brak litery - seria standardowa