Elektronika - baza wiedzy

Podstawowe układy TTL: 7401; 7402; 7403; 7404


7400: 4x 2-wejściowe bramki NAND7401: 4x 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego


7402: 4x 2-wejściowe bramki NOR


7403: 4x 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wyjściowego


7404: 6x inwerter