Elektronika - baza wiedzy

Podstawowe układy TTL: 7420; 7421; 7422; 7425


7420: 2x 4-wejściowe bramki NAND7421: 2x 4-wejściowe bramki AND7422: 2x 4-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego7425: 2x 4-wejściowe bramki NOR z wejściem strobującym