Elektronika - baza wiedzy

Próbnik stanów logicznych


Układ służy do sprawdzania stanów logicznych H lob L. Bardzo prosta konstrukacja. Odzczytu dokonuje się za pomocą diod LED (np. czerwonej dla L i zielonej dla H).

Próbnik