Elektronika - baza wiedzy

PIC16F84 - Opis wyprowadzeń


Opis wyprowadzeń przedstawia rysunek (obudowa typu PDIP, SOIC). Procesor ma 13 uniwersalnych wyprowadzeń wejscia-wyjscia z indywidualna konfiguracja funkcji. Prąd wpływający do układu (sink) 25mA, wypływający z układu (source) 20 mA.