Elektronika - baza wiedzy

Bramki logiczne - suma OR


Bramka realizuje funkcje logiczną: OR, LUB - suma

Jeśli na przynajmniej jednym wejściu bramki jest podana "1" to na wyjściu jest "1". W spoczynku na wyjściu jest "0".

W przypadku tej bramki wystarczy aby choć na jednym z jej wejść pojawił się stan "1" i wtedy na wyjściu również pojawi się "1".

OR


Tablica prawdy:

ININ 2OUT
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1