Elektronika - baza wiedzy

Bramki logiczne - negacja iloczynu NAND


Bramka realizuje funkcje logiczną: NAND, NIE I - negacja iloczynu

Bramka jest złożona z bramki NOT i AND. Zasada działania jest taka sama jak bramki AND z tą różnicą, że sygnał wyjściowy jest jeszcze negowany. Bramka ta stanowi SYSTEM FUNKCJONALNIE PEŁNY, czyli za jej pomocą można przedstawić każdą złożoną funkcję logiczną.

Jest to połączenie bramki AND z inwerterem. Zero logiczne "0" na wyjściu jest ustawiane tylko wtedy gdy na obu wejściach jest jedynka logiczna "1". W pozostałych przypadkach na wyjściu zawsze jest stan "1".

NAND


Tablica prawdy:

IN 1IN 2OUT
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0


Schemat wewnętrzny bramki NAND wykonanej w technologii TTL:

NAND


Parametry bramki NAND wykonanej w technologii TTL:

NAND