Elektronika - baza wiedzy

Bramki logiczne - negacja sumy NOR


Bramka realizuje funkcje logiczną: NOR, NIE SUMA - negacja sumy

Bramka jest złożona z bramki NOT i OR. Zasada działania jest taka sama jak bramki OR z tą różnicą, że sygnał wyjściowy jest jeszcze negowany. Bramka ta stanowi SYSTEM FUNKCJONALNIE PEŁNY, czyli za jej pomocą można przedstawić każdą złożoną funkcję logiczną.

NOR


Tablica prawdy:


IN 1IN 2OUT
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0