Elektronika - baza wiedzy

Przerzutnik typu D
Przerzutnik D


Przerzutnik wyzwalany poziomem - schemat logiczny:


Przerzutnik D
Przerzutnik wyzwalany zboczem narastającym - schemat logiczny:

Przerzutnik D


Są trzy rodzaje tego przerzutnika, tzn. wyzwalane poziomem, zboczem narastającym i zboczem opadającym. Gdy na wejście zegarowe jest podany odpowiedni sygnał (jeden z trzech) przerzutnik sprawdza co jest podane na wejściu D i przenosi ten stan na Q. Przerzutnik posiada też wejścia asynchroniczne - SET, RESET. Łącząc na stałe wejście D z NIE Q otrzymujemy przerzutnik T.