Elektronika - baza wiedzy

C Cyfra

Podstawy techniki cyfrowej; bramki logiczne, przerzutniki, multipleksery; Układy TTL; Katalog układów CMOS; Katalog układów TTL


ID Tytuł
1 Bramki logiczne - wstęp
2 Bramki logiczne - inwerter NOT
3 Bramki logiczne - iloczyn AND
4 Bramki logiczne - suma OR
5 Bramki logiczne - negacja iloczynu NAND
6 Bramki logiczne - negacja sumy NOR
7 Bramki logiczne - Nieużywane wejścia
8 Przerzutnik typu D
9 Przerzutnik typu RS
10 Przerzutnik typu JK
11 Multipleksery i demultipleksery
12 Oznaczenia układów scalonych serii TTL
13 Podstawowe układy TTL: 7401; 7402; 7403; 7404
14 Podstawowe układy TTL: 7405; 7406; 7407; 7408
15 Podstawowe układy TTL: 7409; 7410; 7411; 7412
16 Podstawowe układy TTL: 7413; 7414; 7416; 7417
17 Podstawowe układy TTL: 7420; 7421; 7422; 7425
18 Podstawowe układy TTL: 7426; 7427; 7428; 7430
19 Podstawowe układy TTL: 7432;7433;7437;7438;7440
20 Generator przebiegów
21 Próbnik stanów logicznych
22 Generator funkcji
23 PIC16F84 - Charakterystyka ogólna
24 PIC16F84 - Opis wyprowadzeń
25 PIC16F84 - Funkcje dodatkowe
26 PIC16F84 - Organizacja pamięci
27 PIC16F84 - Znaczenie bitów w rejestrach
28 PIC16F84 - Porty wejścia-wyjścia
29 PIC16F84 - Architektura procesora
30 Podstawy TC: Wstęp
31 Podstawy TC: Stany logiczne
32 Podstawy TC: Kody liczbowe
33 Podstawy TC: Bramki i tablice prawdy
34 Podstawy TC: Bramki z elementów dyskretnych
35 Podstawy TC: Przykłady układów z bramkami
36 Podstawy TC: Miejsce sygnału negacji stanu
37 Podstawy TC: Katalog podstawowych bramek cyfrowych
38 Podstawy TC: Budowa bramek scalonych
39 Podstawy TC: Charakterystyka układów TTL i CMOS
40 Podstawy TC: Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym kolektorem
41 Podstawy TC: Tożsamości logiczne
42 Podstawy TC: Minimalizacja i mapy Karnaugha
43 Podstawy TC: Scalone układy kombinacyjne
44 Podstawy TC: Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych
45 Podstawy TC: Układy sekwencyjne. Układy z pamięcią: przerzutniki
46 Podstawy TC: Przerzutniki synchroniczne
47 Podstawy TC: Połączenie przerzutników i bramek: układy sekwencyjne
48 Podstawy TC: Synchronizator
49 Podstawy TC: Właściwości przerzutników monostabilnych
50 Podstawy TC: Układ z przerzutnikiem monostablinym
51 Podstawy TC: Przestrogi dla użytkowników przerzutników monostablinych
52 Podstawy TC: Licznikowe układu uzależnień czasowych
53 Podstawy TC: Zatrzaski i rejestry
54 Podstawy TC: Liczniki
55 Podstawy TC: Rejestry przesuwające
56 Podstawy TC: Sekwencyjne układy PAL
57 Podstawy TC: Różnorodne funkcje sekwencyjne
58 Podstawy TC: Licznik modulo n: zależności czasowe
59 Podstawy TC: Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED
60 Podstawy TC: Układ sterowania teleskopem astronomicznym
61 Podstawy TC: Generator o progamowanej liczbie impulsów
62 Podstawy TC: Problemy statyczne
63 Podstawy TC: Problemy dynamiczne
64 Podstawy TC: Wrodzone wady układów TTL i CMOS