Elektronika - baza wiedzy

Elementy liniowe


. ABBR - element definiuje skrót
. ACRONYM - element definiuje akronim
. B - element definiuje tekst pogrubiony
. BASEFONT - element definiuje domyślne właściwości czcionki
. BDO - element definiuje kierunek wyświetlania tekstu
. BIG - element definiuje tekst powiększony
. CITE - element definiuje cytat
. CODE - element definiuje fragment programu komputerowego
. DEL - element definiuje tekst usunięty
. DFN - element definiuje tekst jako definicję
. EM - element definiuje tekst charakterystyczny
. FONT - element definiuje właściwości czcionki
. I - element definiuje tekst pochyły
. INS - element definiuje wstawkę redakcyjną
. KBD - element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury
. Q - element definiuje cytat zagnieżdżony
. S - element definiuje tekst przekreślony
. SAMP - element definiuje fragment kodu, próbkę
. SMALL - element definiuje tekst pomniejszony
. SPAN - element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty
. STRIKE - element definiuje tekst przekreślony
. STRONG - element definiuje tekst mocno wytłuszczony
. SUB - element definiuje indeks dolny
. SUP - element definiuje indeks górny
. TT - element definiuje tekst o stałej szerokości liter
. U - element definiuje tekst podkreślony
. VAR - element definiuje nazwę zmiennej