Elektronika - baza wiedzy

Tabele


. CAPTION - element definiuje podpis tabeli
. COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
. COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
. TABLE - element definiuje tabelę
. TBODY - element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania
. TD - element definiuje komórki tabeli
. TFOOT - element definiuje stopkę tabeli
. TH - element definiuje tytuł kolumny
. THEAD - element definiuje nagłówek tabeli
. TR - element definiuje wiersz tabeli