Elektronika - baza wiedzy

Listy


. DD - element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji
. DIR - element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach
. DL - element definiuje listę definicji
. DT - element definiuje hasło dla listy definicji
. LI - element definiuje nowy element listy
. MENU - element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie
. OL - element definiuje listę numerowaną
. UL - element definiuje listę zwykłą