Elektronika - baza wiedzy

Formularze


. BUTTON - element definiuje przyciski w formularzach
. FIELDSET - element definiuje i grupuje elementy formularza
. FORM - element definiuje formularz na stronie
. INPUT - element definiuje różne pola w formularzach
. ISINDEX - element definiuje pole tekstowe w formularzach
. LABEL - element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę
. LEGEND - element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET
. OPTGROUP - element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
. OPTION - element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT
. SELECT - element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach
. TEXTAREA - element definiuje duże pola tekstowe w formularzach