Elektronika - baza wiedzy

Elementy strukturalne


. !DOCTYPE - element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
. BASE - element definiuje adres bazowy dla strony WWW
. BODY - element definiuje "ciało" strony WWW czyli jej zawartość
. FRAME - element definiuje źródło i właściwości ramek
. FRAMESET - element definiuje zbiór ramek
. HEAD - element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML
. HTML - element definiuje początek dokumentu HTML
. IFRAME - element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu
. META - element definiuje właściwości dokumentu HTML
. NOFRAMES - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek
. STYLE - element definiuje style przypisane do elementów strony WWW
. TITLE - element definiuje tytuł strony