Elektronika - baza wiedzy

Elementy blokowe


. ADDRESS - element definiuje informacje o autorze strony WWW
. BLOCKQUOTE - element definiuje wydzielony blok tekstu
. BR - element definiuje przełamamnie akapitu
. CENTER - element definiuje położenie centralne
. DIV - element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty
. H1 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy)
. H2 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H3 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H4 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H5 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H6 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)
. HR - element definiuje linię poziomą
. P - element definiuje akapit
. PRE - element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki