Elektronika - baza wiedzy

[JQuery] W jaki sposób dodać framework JQuery?


Aby móc korzystać z frameworka JQuery należy ściągnąć plik jquery.js ze strony domowej frameworka, a następnie umieścić w poniższy sposób w kodzie XHTML:

 <html>                                 
 <head>                                 
 <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>     
 <script type="text/javascript">                     
  // w tym miejscu dodaj kod Javascript                   
 </script>                                
 </head>                                 
 <body>                                 
  <--- w tym miejscu dodaj kod XHTML-->                    
 </body>                                 
 </html>