Elektronika - baza wiedzy

W jaki sposób odczytać rozdzielczość ekranu?


Poniższy kod Javascript wstawia do dokumentu aktualną rozdzielczość ekranu.

<script type="text/javascript">
document.write(screen.width+"x"+screen.height);
</script>